Disclaimer

Copyright
Deze website is eigendom van Vision Furniture. Het auteursrecht op de inhoud hiervan behoort toe aan Vision Furniture. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vision Furniture mag de inhoud van de website (tekst en fotomateriaal) niet op enigerlei wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, behoudens de wettelijke beperkingen. Het gebruik van de inhoud van deze webstie op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vision Furniture .

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Vision Furniture en haar producten en diensten. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Vision Furniture kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. De informatie wordt geleverd zonder enige (impliciete) garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Vision Furniture niet aansprakelijkheid is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website (links), behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Vision Furniture.
 Sitemap  |  Colofon  |  Disclaimer  | Google+